TOP

Kopverkenningen

Van emotie naar ratio

Auteur: Bas van Egmond

« ga terug 08-11-2014

Waarom jihadist?

Waarom jihadist?

Waarom wordt iemand jihadist? Waarom verbrandt een jongmens alle schepen achter zich en sluit zich aan bij een gewelddadige en meedogenloze organisatie die middeleeuwse rechtspraak en executiemethoden erop nahoudt? In “Kopverkenningen” komen een aantal fundamentele drijfveren aan de orde waarmee een heel eind een verklaring kunt vinden voor dat gedrag.

Allereerst wat definities. Dat praat wat makkelijker:

 1. Neurale lading: alle in het brein opgeslagen reflexen en denkbeelden (= specifieke neurale netwerken) door aangeboren opslag, ervaringen en leermomenten.
 2. Congenitale neurale lading: alle aangeboren reflexen nodig voor functioneren van organen.
 3. Cognitieve neurale lading: verkregen door leermomenten en ervaringen in het leven.
 4. Basale cognitieve neurale lading: de neurale lading die verkregen is in de eerste (4-7) jaar van het leven en nodig om alle normen en waarden van de groep te leren.
 5. Wordingsdrift = conatus = drang om door te leven en dat te verbeteren
 6. Positieve functies van de wordingsdrift: o.a. nieuwsgierigheid, zelfrespect, conformisme en veel meer
 7. Negatieve functies van de wordingsdrift: o.a. egoïsme, agressie (fysiek, verbaal), arrogantie en veel meer.
 8. Emoties: reactie van de een op de functies van de wordingsdrift van een ander. Voorb.: blijdschap, medelijden, dankbaarheid (positieve em.); angst, boosheid, haat (negatieve emoties).
 9. Private groep: een kleine groep waarvan de leden ongeveer dezelfde cognitieve neurale lading bezitten. Meestal betreft dit een gezin.
 10. Natuurgroep: een private groep waarvan de rangorde vastgesteld en gehandhaafd wordt door negatieve emoties en functies van de wordingsdrift. De rangorde wordt onderhouden door positieve emoties en functies van de wordingsdrift. Is verticaal gestructureerd. De leider heeft veel, de meest ondergeschikte weinig. Meest voorkomend in de natuur en bij de mens (mondiaal gezien).
 11. Cultuurgroep: een private groep waarvan de rangorde vastgesteld, gehandhaafd en onderhouden wordt door positieve emoties en functies van de wordingsdrift. Is horizontaal gestructureerd. De leider heeft niet zoveel meer dan de meest ondergeschikte. Komt vooral bij mensen, maar ook bij wel bij dieren voor (bonobo bijv.)
 12. Natuurvolk: volk samengesteld uit natuurgroepen. Komt haast niet voor.
 13. Cultuurvolk: volk samengesteld uit cultuurgroepen. Komt haast niet voor.
 14. Gemengd volk: volk samengesteld uit natuur- en cultuurgroepen. Komt het meest voor.

Jihadisten zijn vaak opgegroeid in een natuurgroep en hebben een navenante basale cognitieve neurale lading. Ze functioneren daarom goed in een natuurgroep. Ze moeten zich echter handhaven in een gemengd volk, waar een groot deel van de leden een basale cognitieve neurale lading heeft van een cultuurgroep. Ze hebben eigenlijk geen weet van hoe je met elkaar moet leven in een gemengd volk. Ze hebben het dus moeilijker om zich te begeven in een cultureel volk. In een cultuurgroep krijg je meer kansen (zie mijn boek) en kun je jezelf zonder al te veel botsingen ontwikkelen. In een cultuurgroep zullen ze zich proberen te handhaven met negatieve emoties en functies van de wordingsdrift. Dat verschil voelen en zien ze. Als ze minder bereiken gaat dat wringen. Slechts de slimste zullen het redden, zwart-wit gezien.

Bedenk dat etniciteit en taal de verschillen tussen de verschillende private groepen van een gemengd volk ook mede snel kunnen leiden tot botsingen.

Als reactie op deze frustratie en/of uit kinnesinne met minder goede vooruitzichten en de betere welvaart om hen heen, omarmen ze een eenvoudige versie van hun godsdienst, die gelijk gebaseerd is op geweld, dat wat ze kennen: eenvoudig, onderwerping aan leider en negatieve functies van wordingsdrift om doel te bereiken. Godsdienst waar onderdanigheid belangrijk is, maakt alles op hoger plan, versterkt de eenheid, verdoezelt de verschillen die er altijd nog zijn in de verschillende basale cognitieve neurale ladingen.

Veel werkeloze jongeren. Er is een onderzoek bekend dat oorlogen altijd beginnen als er veel werkeloze jongens zijn (zie mijn boek). Bedenk dat in de natuur het mannelijk deel van de organismen er is om de voortplanting en de verdediging van het kwetsbare vrouwelijke een kinderlijk deel. Het samen vechten in een groep geeft een bijzondere band met de leden ervan. Die band kan levenslang blijven bestaan. Jee moet elkaar volkomen kunnen vertrouwen, anders loop je een veel grotere kans om je leven erbij te laten. Het is dus van belang om te werken aan dat  vertrouwen in elkaar. Dat geeft een enorme kick en is soms sterker dan de seksuele band en liefde bij een echtpaar.

 

comments powered by Disqus