TOP

Kopverkenningen

Van emotie naar ratio

Auteur: Bas van Egmond

« ga terug 03-06-2015

Wat ons brein zo bijzonder maakt (en wat niet).

Aldus kopte het internettijdschrift De Correspondent op 1 juni ’15 (Thalia Verkade).

Zie: - https://decorrespondent.nl/2886/Ons-brein-is-helemaal-niet-zo-groots-als-we-denken/193981552050-a82c6cd6

Hieronder volgen enkele citaten eruit en mijn commentaar erop.

Correspondent: “We moeten dus niet alleen naar onszelf, maar ook naar andere (zoog)dieren kijken.”

Commentaar Bas van Egmond: Kopverkenningen gaat hiervan uit en is een theorie die juist geldt in ieder geval voor alle dieren met een centraal zenuwstelsel, maar mogelijk ook voor alle andere organisme, maar dan op een nog primitievere manier.

Correspondent: “Achteraf bekeken is het natuurlijk makkelijk praten, maar het lijkt me evident dat de evolutie heeft voortgebouwd op wat er al was. Namelijk op de zogenoemde ‘sensorimotorische (Bas: moet volgens mij "sensomotorisch" zijn) circuits,' die onze waarnemingen en handelingen met elkaar verbinden. Dat verband ervaren we nog elke dag. 'Zelfs in onze meest verheven overpeinzingen schemeren bewegingen door. En veel abstracte concepten worden belichaamd door fysieke ervaringen. Zo worden naar alom bekende sensaties verwijzende woorden als 'zwaar' en 'warm' in de hele wereld als metafoor gebruikt om gevoelens of ideeën te schetsen die we moeilijk kunnen aanwijzen of uitbeelden. We leerden om uit eenvoudige ervaringen grensverleggende gedachten te bouwen.”

Commentaar Bas van Egmond: De hersenen zijn een reactieorgaan op de omgeving. Evolutionair gezien is het dat hoe slimmer we weten om te gaan met die omgeving hoe meer cellen, maar vooral hoe meer verbindingen die ingewikkelde reacties mogelijk maken. Al onze denkbeelden zijn uiteindelijk afkomstig van impressies uit de omgeving. Ze zijn afkomstig van leermomenten, vaak door anderen (ouders, leraren) gegeven en ervaringen. Dit proces wordt duidelijk in “Kopverkenningen”. Dit heeft uiteindelijk de mens opgeleverd. En volgens mij staat het ook niet stil. Onze omgeving wordt steeds ingewikkelder, dus onze reacties moeten daarop anticiperen. Dat houdt in dat onze hersenen ook zich moeten aanpassen aan de steeds gecompliceerdere omgeving. Daarom zal de evolutie wellicht deze richting uitgaan.

Correspondent: “Wat ons echt uitzonderlijk maakt, denkt Barton, is dat we al die ingewikkelde combinaties dankzij ons uitzonderlijke denkvermogen niet alleen beheersen, maar dat we ze ons ook kunnen verbeelden. 'We kunnen ze in ons hoofd volledig voorbereiden, in simulatiemodus, zeg maar. En bij dat denkproces, want dat is het, zijn de regio's die instaan voor waarneming en beweging integraal betrokken.”

Commentaar Bas van Egmond: Hoe dit verloopt wordt in “Kopverkenningen” in het hoofdstuk Verdieping van het denkproces uitgebreid uit de doeken gedaan en wordt daar het strategisch denken genoemd.

comments powered by Disqus