TOP

Kopverkenningen

Van emotie naar ratio

Auteur: Bas van Egmond

“Een pagina met een controversiële inhoud!”

Deel 4       Filosofische consequenties

De waarheid over een handeling of bewering is onmogelijk

Er is geen ontkomen aan, want de voorgaande delen dwongen als het ware om in hun verband uitspraken te doen over wat identiteit, waarheid, vrijheid, geluk, verantwoordelijkheid, goed en kwaad of rechtvaardigheid is.

Als je onder waarheid verstaat alles wat in overeenstemming met de werkelijkheid is, dan blijk je volgens dit deel een probleem te hebben.

Er is geen absoluut goed of kwaad.

De term vrijheid is een hersenschim die naar de prullenbak verwezen dient te worden.

Vrijheid is een begrip dat moeilijk te omschrijven is en bovendien niet blijkt te bestaan. Wat wel bestaat is het zich vrij voelen. Je voelt je vrij als je geen druk vanuit de omgeving hebt, of als je geen innerlijke dwang voelt om iets te doen wat je niet wilt. Zich vrij voelen is een belangrijk om te begrijpen wat geluk, goed en kwaad of rechtvaardigheid is.

 

Wat de een rechtvaardig vindt, is voor de ander onrechtvaardig. Echte rechtvaardigheid is …..?

Een van de kernbegrippen in dit deel is gelijkwaardige wederkerigheid. Zonder inzicht in dit begrip kun je niet begrijpen wat goed en kwaad of rechtvaardigheid is.

De term verantwoordelijkheid  blijkt bij goed doordenken een foute betekenis te hebben. Hoe dat zit wordt uitgebreid in dit deel besproken.

Voor de filosofische fijnproever:

Ook de harde incompatibilist hoeft zich niet meer in een spagaat te redeneren. Vergeet het syllogisme dat gebruikt wordt in de discussie van de vrije wil. Heus, het is gewoon onzin. Verantwoordelijkheid is geen gevolg van de vrije wil. Verantwoordelijkheid en daarmee het begrip schuld bestaat wel degelijk en is gebaseerd op wederkerigheid. Te lang heeft men gekeken naar en geredeneerd vanuit de veroorzaker van de schuld. Men heeft daarbij echter het belang van de benadeelde uit het filosofisch oog verloren. Vrije wil en het daarmee verbonden syllogisme hierover is luchtfietserij!!!!!!!!  

 

 

Dit alles komt uitgebreid in Deel 4 aan de orde.