TOP

Kopverkenningen

Van emotie naar ratio

Auteur: Bas van Egmond

“Het gaat om de rangorde, sufferd!”

Deel 2      Gemeenschap

Met behulp van wat er in het eerste deel beschreven is, wordt in dit deel van “Kopverkenningen” uiteen gezet hoe het individu zich in een gemeenschap kan handhaven. Nu is het zo dat elke gemeenschap een eigen karakter heeft.

 

Wat is een stam?

Om te kunnen beschrijven hoe het karakter van een gemeenschap tot stand komt, wordt eerst uitgegaan van de kleinste en meest voorkomende gemeenschap. Deze wordt een private groep genoemd. De bekendste private groep is het gezin.

 

Wat is een belangengroep?

Een private groep bevindt zich meestal in de private ruimte. Dit is de ruimte waarin men meent het vooral zelf voor het zeggen te hebben. De private ruimte is in de werkelijkheid meestal de woning en het land met bijgebouwen.

 

Het belangrijkste van een private groep is de basale cognitieve neurale lading van de individuele leden. Wat is dat? Zie deel 3.

Het kenmerkende van het karakter van een private groep is de manier waarmee de leden ervan met elkaar omgaan. Dit kan op duizenden manieren. Het is onmogelijk om het karakter van elke denkbare private groep te kunnen omschrijven. Dit is ook niet nodig, want met de basisingrediënten van deel 1 kunnen de twee uitersten van die duizenden soorten private groepen geschetst worden, te weten: de natuurgroep en de cultuurgroep. Alle groepen zijn een mix van deze twee. Dit alles komt in hoofdstuk 1van deel 2 uitgebreid aan de orde.

Hoofdstuk 2 van deel 2 gaat over de publieke ruimte. In de publieke ruimte gaan leden van verschillende private groepen met elkaar om. De publieke ruimte behoort tot het land waarin een bepaald volk woont.

 

Wat dit alles bijvoorbeeld betekent voor de Arabische wereld, kun je lezen in deel 4.

Een zuiver cultuurvolk is samengesteld uit alleen maar zuivere cultuurgroepen. Een natuurvolk bestaat uitsluitend uit natuurgroepen. Een gemengd volk bestaat uit zowel natuur- als cultuurgroepen. Op grond van wat in deel 1 gezegd is van het individu, kan de aard van de drie soorten volkeren beschreven worden.