TOP

Kopverkenningen

Van emotie naar ratio

Auteur: Bas van Egmond

“Pedagogie heeft alles met neurofilosofie te maken!”

Deel 3       Pedagogische consequenties

Uit deel 2 is duidelijk geworden dat de aard van de opvoeding cruciaal is voor een individu om als persoon überhaupt te kunnen functioneren in een private groep.

De basale cognitieve neurale lading wordt in ongeveer de eerste 4 levensjaren aangelegd. Waarom is deze zo belangrijk?

Alweer met behulp van wat er in deel 1 over het individu is geschreven, worden in dit deel de voorwaarden voor een ideale opvoeding in een cultuur- en natuurgroep beschreven. De grondslag voor een ideale opvoeding is aan het kind vrijheid gunnen waar het kan en de grenzen aangeven waar dat moet, bijvoorbeeld in situaties waar gevaar dreigt. Daarmee krijgt hij de beschikking over gereedschappen om op een goede manier in zijn omgeving te kunnen functioneren. Daaronde behoren de adequate hoeveelheid normen en waarden die in zijn gemeenschap gelden. Het geheel aan opgeslagen ervaringen en leermomenten die in de vroege jeugd wordt in "Kopverkenningen" de basale cognitieve neurale lading genoemd.

Een belangrijk onderdeel van die basale cognitieve neurale lading is het zogenaamde basale vertrouwen bij het kind. Zonder dit basale vertrouwen zal het zich in nieuwe onbekende situaties wantrouwend en angstig opstellen. Door algemeen en het juiste basale vertrouwen in de opvoeder ontstaat hechting en daardoor liefde. Dit vertrouwen kan alleen gevormd worden door de juiste houding van de opvoeder. In dit deel wordt uitgebreid ingegaan hoe met behulp van de voorgaande delen dit alles tot stand kan komen.